Knupp gallery a Igor Kitzberger

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"KOSTÝMY V POHYBU"

vernisáž 26.5.22 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 10.7.22

 

PO na objednání

ÚT - PÁ 10:30 - 19 hod   

SO 11 - 18 hod

Knupp gallery and Igor Kitzberger

cordially invite you to a solo show

"COSTUMES IN MOTION"

opening on May 26th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition lasts til July 10th, 2022

 

MO by appointment

TUE - FRI 10:30 - 19 hrs

   SAT 11 - 18 hrs

Výstava „Kostýmy v pohybu“ přináší autorovo novum v oblasti vlastní figurální plastiky. K vidění bude cca 20 skulptur různých námětů a velikostí. Všechny pojí společný prvek – tepaný bronz. Igorovy plastiky se od samého počátku jeho tvorby pyšní právě vysokou mírou ručního opracování materiálu a jedinečností každého kusu. Až na výjimky IK nepracuje s běžnými odlitky. Výstava bude probíhat v prvním patře galerie.

The exhibition "Costumes in Motion" brings the author´s novelty in the field of his own figural sculpture. There will be about 20 sculptures of various themes and sizes. All have a common element - hammered bronze. From the very beginning of his work, Igor's sculptures boast a high degree of manual processing of the material and the uniqueness of each piece. With a few exceptions, IK does not work with conventional castings. The exhibition will take place on the first floor of the gallery.

náhledy jednotlivých plastik jsou kompletní
u prodaných kusů je poznámka, že jsou v soukromé sbírce