Kostýmní návrhy k div. hře "Chlubný Vojín" (circa 1934)

František Tröster (1904 – 1968)

Narozen ve Vrbičanech (u Litoměřic), zemřel v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu v Roudnici (1924) studoval architekturu na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství (1924/1925 a 1927/1928) a v letech 1928-1931 na Uměleckoprůmyslové škole (prof.P.Janák). Pak odejel na studijní pobyt do Paříže a Alžíru, kde působil jako urbanista. V roce 1934 se stal externím pedagogem na Státní průmyslové škole v Brně, v letech 1934-1938 působil jako profesor na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě, 1939-1943 v Ústřední škole bytového průmyslu v Praze. Od roku 1943 vyučoval scénografii na dramatickém oddělení Konzervatoře Praha, 1948-1968 vedl katedru scén.výtvarnictví na Divadelní fakultě AMU (1956 byl jmenován řádným profesorem). Pro divadlo začal pracovat v letech 1920-1924, kdy navrhoval scény pro ochot.sdružení v Roudnici. Od roku 1934 tvořil pravidelně výpravy pro Slovenské národné divadlo Bratislava, ND a další scény. V ND nikdy angažován nebyl, ačkoli zde vypravil řadu inscenací. Externě spolupracoval s mnoha zahraničními divadly. Za nacistické okupace v roce 1944 byl zařazen mezi tzv.”zvrhlé výtvarníky” (um.avantgarda) a byl totálně nasazen do válečného průmyslu; své práce tehdy podepisoval jmény F.Tichého a J.Brože. Až do konce války navrhoval sám i kostýmy, po válce se především soustřeďoval na scénické řešení. Na Triennale di Milano získal v roce 1937 a 1940 zlatou medaili, na světové výstavě v Paříži v roce 1937 Grand Prix a 1959 na II.Biennale v Sao Paulu zlatou medaili za scénografii.

zdroj informací: archiv Národního divadla, Praha