kresba komb.tech. na papíře, datováno 1950, 46,5 x 36,5 cm + rám,

na zadní straně posouzeno Prof. Fr. Dvořákem (r. 1996)