František Kupka (1871 - 1957)

kresba kvašem a akvarelem na papíře | gouache and aquarel on paper

cca 29 x 23 cm, 1919-20, posudek | expertise: Pierre Brullé (Paris, 2019)

Kupkovo výtvarné zpracování české vlajky v době jejího vzniku (1919-20), markantně vyjadřující Kupkův smysl pro patriotismus i přes to, že žil v Paříži.

Jedná se o výjimečné dílo v tom, že se jde o prohlášení o politické historii: známé náměstí Place de la Concorde je plné života a naděje, když se zde rozjíždí auta, běží fontány, krásné klasické fasády zalité sluncem a stojící hrdý obelisk: Stará Paříž znovu ožívá. Tato scéna znovuzrození je znázorněna oknem symbolizujícím nové zrození: Československé republiky, s její novou vlajkou.

 

Je snadné představit si důležitost této chvíle pro Kupku, který byl během války velmi aktivní, pracoval na zařazení Čechů do válečného úsilí a na konci bojoval pod velením maršála Focha. Stal se kapitánem a dostal ocenění / řád Légion d´Honneur. Jak český národ přistupuje ke svobodě, nezávislosti a státnosti, umělec nám rovněž dává jedinečný vlastní umělecký manifest kombinující abstraktní geometrickou podobu, jejímž průkopníkem byl téměř deset let, s klasičtější obrazovou a často ilustrativní formou, kterou měl také v oblibě. Kupkovi je nyní 50 let a, nejen pro něj, začíná nový život...

This is an exceptional work in that it is a political history statement: The emblematic Place de la Concorde is full of life and hope with cars bustling along, the fountains running, the beautiful classical facades sunlit and the proud obelisk standing: Old Paris is alive again. This scene of rebirth is shown through  a window symbolizing a new birth: that of the Czechoslovak Republic with its new flag.

One can imagine the importance of this moment for Kupka who was very active during the war, worked to include Czechs in the war effort, and fought under Marechal´s Foch command at the end of it when he was made captain and given the Légion d´Honneur. As the Czech nation accedes to freedom, independence and statehood the Artist is also giving us a unique art manifesto combining the abstract geometrical form he has been pioneering for less than a decade with the more classical figurative and often illustrative form he was also fond of. Kupka is now 50 years old and a new life begins...

Knupp gallery | galerie současného umění - obrazy | plastiky | sochy | sklo | grafika

 

gallery of contemporary fine arts - paintings | sculptures | glass | prints

 

Revoluční 17, 110 00 Praha 1 - Staré město 

ales@knuppgallery.com | +420 731 152 095

  • Facebook
  • Instagram