07/2018

   Tato výstava prezentuje objekty a obrazy z posledních dvou let. Je vyústěním práce v dvou paralelně se vyvíjejících a přirozeně se doplňujících oborech – sklo a malba.

   Tématem těchto prací je symbolicky fenomén “koncentrované uvolněnosti”. Tedy představa létání, uvolnění a nadhledu. A také pohledu spojeného s pozorností  vůči jevům viditelného i neviditelného světa neodděleně.

   V taveném skle realizované objekty, připomínající jakási křídla organického  světa rostlin nebo i technické formy, někdy také obojí. Jsou často dlouhodobým broušením upravována vrstvením výbrusu, čímž vznikají drobné žlábky odrážející světlo do hmoty skulptur. Lze je označit za světelné objekty.

   V malbách, jak bylo naznačeno v názvu výstavy, se objevuje motiv disků v prostoru. Jsou geometricky jasné a oproti imaginativně vyhlížejícím skulpturám ohraničené a přesné.