9/2019

Knupp gallery, 

BYSTRO DESIGN & Zhu Liyue

 

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"DIALOG"

vernisáž 12.9.19 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

úvodní slovo: PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D

Výstava potrvá do 3.10.19

PO-PÁ 10:30-19 hod,   SO 11-18 hod

Knupp gallery,

BYSTRO DESIGN & Zhu Liyue

 

cordially invite you to a group show

"DIALOGUE"

opening on Sept 12th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

speech: PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D

Exhibition lasts until Oct 3rd, 2019

MO-FRI 10:30 -19,   SAT 11-18

Kamenicko Šenovské sklářské designové studio BYSTRO DESIGN v podání Dagmar Pánkové a Leoše Smejkala ve spolupráci s čínskou sklářskou umělkyní Zhu Liyue otevírá výstavu „Dialog“. Exhibice propojuje rozdílné přístupy k tavenému a foukanému sklu v zajímavém podání ryzí české tvorby a Číňanky, která absolvovala stáž v K.Šenově a nyní žije a tvoří v Asii i Evropě. Výstava potrvá do 3.10.19 a bude otevřena vždy od pondělí do soboty (v neděli po telefonické dohodě).

BYSTRO DESIGN je renomovaným designérským studiem, které založili Dagmar Pánková (nar. 1971) a Leoš Smejkal (nar. 1973) v roce 2005. Studio má široký záběr od navrhování šperků, svítidel a designu skleněných produktů po tvorbu jedinečných skleněných objektů. Vždy s důrazem na dokonalé řemeslné zpracování. Dagmar Pánková kromě toho působí jako odborná učitelka malby na sklářské škole v Kamenickém Šenově.

Zhu Liyue v letech 1996 – 2001 vystudovala bakalářský program v oboru Fine Art na Tsinghua University Art College Department of Sculpture. Na téže universitě pokračovala v letech 2007 – 2009 a to v oboru zpracování skla. V letech 2009 – 2012 byla na residentním studijním pobytu na sklářské škole v Kamenickém Šenově.

Zhu Liyue artistic concept

My work is not narrative, for glass materials give the work certain restrictions and regularity while the beauty based on the variation of contingency. In the process of creation, this kind of transparent material and I are not "use and be used" related, nor it is my expression tool. We are in dialogue, in discussion, in the common creation and expression, since it is my partner. This relationship brings a regularity and randomness to the works, and my acceptance of the relationship and the outcome becomes more and more open, and it no longer binds myself to the "perfection", which is actually my property as well as my works’ attributes and nature.

Kamenický Šenov Glass Design Studio BYSTRO DESIGN performed by Dagmar Pánková and Leoš Smejkal in cooperation with Chinese glass artist Zhu Liyue opens the exhibition “Dialogue”. The exhibition combines different approaches to melted and blown glass in an interesting presentation of genuine Czech work and a Chinese woman artist who completed an internship in K.Šenov and now lives and works in Asia and Europe. The exhibition will last until 3.10.19 and will always be open from Monday to Saturday (Sunday by appointment).

 

BYSTRO DESIGN is a renowned design studio founded by Dagmar Pánková (b. 1971) and Leoš Smejkal (b. 1973) in 2005. The studio has a wide range from designing jewelry, lighting and designing glass products to creating unique glass objects. Always with an emphasis on perfect craftsmanship. In addition, Dagmar Pánková works as a professional painting teacher at the Kamenický Šenov Glass School.

 

Zhu Liyue graduated in Fine Art from 1996 to 2001 at Tsinghua University's Art College Department of Sculpture. She continued at the same school in the years 2007 - 2009 in the field of glass processing. In the years 2009 - 2012 she was on a resident study stay at the glass school in Kamenický Šenov.

Zhu Liyue artistic concept

My work is not narrative, for glass materials give the work certain restrictions and regularity while the beauty based on the variation of contingency. In the process of creation, this kind of transparent material and I are not "use and be used" related, nor it is my expression tool. We are in dialogue, in discussion, in the common creation and expression, since it is my partner. This relationship brings a regularity and randomness to the works, and my acceptance of the relationship and the outcome becomes more and more open, and it no longer binds myself to the "perfection", which is actually my property as well as my works’ attributes and nature.