02/2019

Knupp gallery a Eva Fajčíková

 

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

"VĚŽ"

Vernisáž 7.2.19 od 19 hod

Revoluční 17, Praha 1

Výstava potrvá do 28.2.19

PO-PÁ 10-19 hod,   SO-NE 11-18 hod

Knupp gallery and Eva Fajčíková

 

cordially invite you to a solo show

"TOWER"

opening on Feb 7th at 7pm

Revoluční 17, Praha 1

Exhibition lasts until Feb 28th, 2019

MO-FRI 10-19 hod,   SAT-SUN11-18 hod

“Dnes je jednodušší představit si konec světa, než konec kapitalismu.”

   V tarotu je šestnáctou kartou Velké Arkány karta hořící věže, do které udeří blesk. Je znamením nepokojů, přeměny a obnovy, kde blesk ničí moc a pýchu představující věž, dovolávající se změny dosavadního pořádku, který je postavený na vratkých základech, a přesto se hroutí. Zvony ve věži bijí na poplach.

   Věž v ruinách v nás vyvolává děs, protože nahlodává dnešní přesvědčení o triumfu věčného pokroku, kapitalismu a demokracie. Tyto ruiny zobrazené v ještě nedokončené sérii šestnácti obrazů nejsou ruinami dokonanými. Jsou to ruiny procesní – hoří, destrukce v nich je akutní, není to jen neviditelný čas, jehož účinky se zviditelní po uplynutí delšího časového úseku. Mohou vyvolávat hrůzu, že už je všemu konec, ale právě ta akutnost v sobě nese naději. Oheň je možné ještě uhasit a konec odvrátit, aneb jak se společnost rozhodne, věž se nechá shořet. Naplní se tím symbolika karty jako principu popření starých struktur a jejich nahrazení novými.

   Ruina je pozůstatkem, ale také portálem do minulosti. Ve svém rozkladu nám připomíná plynutí času, ale svou samotnou existencí brojí proti jeho působení, a navzdory svému chátrání nás přežije. Zároveň nás přenáší do budoucnosti, předpovídá, co se stane s naší současností, která se rozpadne stejně jako ta ruina, na kterou se díváme. A nebo nadobro zmizí z povrchu zemského působením nám neznámé katastrofy. Hroutící se věž jako posel nového nám ukazuje budoucnost. Ne jednu, ale mnoho možných budoucností. Už nerepresentuje jen minulost, ale především vztah k časům, které nás čekají.

“It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism”

 

   In the tarot the 16th trump card of Major Arcana is a card depicting lightning struck tower which is burning. It is a symbol of turmoil, change and revival, where thunderbolt destroys the power and pride represented by tower while demanding a change of standing customs which are built on unstable foundations and therefore collapsing.

   The ruined tower is frightening, because it is challenging our views about contemporary society and its triumphalism of progress, capitalism and democratization. This tower is not a full-fledged ruin, at least not yet. It is a processual ruin, still burning, becoming. The destruction is immediate, not a slow effect of invisible time, being evident only after years and decades of impact. It can evoke the horror of the ultimate end, but the urgency of flames has an inner hope. There is a possibility of extinguishing the fire, staving off the end, or, if the society decides, leaving the tower to burn down, thus fulfilling the meaning of the trump card as a principle of disavowal of the old structures and their replacement by new ones.

   The ruin is a remnant of, and portal into, the past; its decay is a concrete reminder of the passage of time but despite its deterioration it somehow outlives us. At the same time the ruin casts us forward in time, it predicts a future in which our present will slump into similar disrepair or fall victim to some unforeseeable calamity. The crumbling tower as a harbinger of new shows us the future, countless possible futures. It no longer represents only the past but first and foremost a rapport with a time that awaits us.

náhled obrazů z výstavy | exhibition paintings preview