11/2017

Knupp Gallery uvádí výstavu Evy Fajčíkové, čerstvé absolventky Ateliéru malby IV pražské AVU. Výstava Už dlouho mě nic nevyděsilo navazuje na diplomovou práci autorky, sestávající ze dvou kontrastních, avšak úzce propojených sérií. Démonický strach, jež stál u zrodu archaických náboženství, je výchozím bodem pro tyto série. V černobílé sérii se setkáme s výjevy z náboženských rituálů a starých hororových filmů, které budí dojem tajemného kultu. Barevná série, sestávající z intimních portrétů, naopak navozuje dojem každodennosti, a to i díky nejběžnějšímu fast fashion oděvu, do nějž jsou zobrazené postavy zahaleny. Křečovitě nelidská stylizace figur však naznačuje, že se ani v této sérii nesetkáváme s výjevy z běžného života. Tyto dvě série Fajčková dále rozvíjí a v Knupp Gallery tak představuje i svou nejnovější tvorbu.