Eva Fajčíková

   Eva Fajčíková je absolventka pražské Akademie výtvarných umění, konkrétně Ateliéru klasické malby Martina Mainera. Akademii ukončila v r. 2017. Na podzim téhož roku v Knupp gallery tematicky navazovala na svou diplomovou práci - v podobě solo výstavy "Už dlouho mě nic nevyděsilo" (11/2017).

   V únoru 2019  v galerii Knupp otevřela svou druhou exhibici. Texty k výstavám jsou v úvodu jejich vlastních odkazů. 

Vzdělání

2011 – 2017 Academy of Fine Arts in Prague, Martin Mainer’s studio 

2008 – 2014 Comenius University in Bratislava, Faculty of Law

   Eva Fajčíková finished the Academy Of Fine Arts in Prague in 2017 (Studio of classical painting by Martin Mainer). In autumn of the same year she held her first solo show at Knupp gallery, where she continued in the steps of her diploma thesis "I Haven´t Been Terrified In a Long Time" (11/2017).

   In February 2019 she held another solo exhibition at Knupp gallery. 

Education

2011 -  2017  Academy of Fine Arts in Prague, Martin Mainer's school

2008 - 2014  Comenius University in Bratislava, Faculty of Law