Ettore Forti (19. - 20. st.) - "Pompeii"
olej na plátně | oil on canvas - 60 x 100 cm

Ettore nebo Eduardo Ettore Forti byl italský malíř, který byl plodný v zobrazování realistických neo-pompejských scén života a událostí starověkého Říma. Tyto předměty byly populární v pozdním viktoriánském období, jak dokládá popularita Lawrence Alma-Tademy.

O Fortiho biografii je k dispozici jen málo ucelených informací. Jeho obrazy jsou podepsány jeho jménem a názvem „Řím“. Nepanuje obecná shoda o místu a datu narození tohoto autora. Neexistují ani jasné informace o jeho studiu malby. Mnoho zdrojů tvrdí, že byl aktivní několik desetiletí před a po roce 1900. Vystavoval v Berlíně mezi lety 1893 a 1897. Vystavoval v Mostra della Romana Società degli Amatori e Cultori v roce 1905.

zdroj: Wikipedia

Ettore or Eduardo Ettore Forti was an Italian painter, who was prolific in depicting realistic Neo-Pompeian scenes of Ancient Roman life and events. These subjects were popular in the late-Victorian period, as exemplified by the popularity of Lawrence Alma-Tadema.

There is little definitive information available about Forti's biography. His paintings are signed with his name and Rome. Different sources can not cite a place of birth or birth date, and do not agree about a birth date. Nothing is known of his training. Many sources claim he was active a few decades before and after 1900. He exhibited in Berlin between 1893 and 1897. He exhibited at the Mostra della Romana Società degli Amatori e Cultori in 1905.

source: Wikipedia