Elena Steiner

narozena | born in: 1975 (Sušice, CZ)

  Autorka studovala Akademii výtvarných umění ve Vídni (at. Prof. Johanna Kandl). V současnosti ve Vídni žije a pracuje.

 

Cyklus Metamorfózy

Ve své aktuální tvorbě ztvárňuje česko-rakouská umělkyně Elena Steiner proces proměny lidských bytostí v porcelánové figury.

  Technikou lazurování na plátně vznikají hybridní postavy artificiálního charakteru. Živá nedokonalá pokožka se všemi jejími póry a záhyby se mění na lesklý, dokonalý porcelánový povrch. Protagonisté působí zranitelným, intimním, zároveň však  chladným a strnulým dojmem. Vyjádření tohoto rozporu je pro její práci stěžejní.

  Proces transformace se stává v jejím díle metaforou pro tenkou hranici mezi sebeurčením a přejímáním rolí daných současnou společností.

  Elena studied the Academy of applied arts in Vienna (prof. Johanna Kandl), where she currently lives and works. 

 

Metamorphosis

  In her current work, the Czech-Austrian artist Elena Steiner strives to encapsulate the changes the human form in porcelain. By employing imaginative hybrid techniques characters are brought to life, extruded from the canvas.

  Living and imperfect skin with all its pores and wrinkles, morphs seamlessly into a shiny, perfect porcelain surface. The subjects take on an impression of vulnerability and intimacy yet are cold and rigid. These contradictions are at the heart of her work.

  The process of transformation in Elena’s creations become a metaphor for the boundary between self-determination and adopting the roles defined by current society.