11-12/2021

Knupp gallery

 

vás srdečně zve na prodejní výstavu

"DESIGN THROUGH THE AGES"

plynulé zahájení 10.11. 16 - 21 hod

Revoluční 17, Praha 1

výstava 10.11. - 11.12.21

 

ÚT - PÁ 10:30 - 19 hod   

SO 11 - 18 hod

Knupp gallery

cordially invite you to a selling art show 

"DESIGN THROUGH THE AGES"

fluent opening 10.11. 16 - 21 hrs

Revoluční 17, Praha 1

expo 10.11. - 11.12.21

 

TUE - FRI 10:30 - 19 hrs

   SAT 11 - 18 hrs

Srdečně vás tímto zveme na unikátní expozici Art Deco designu dvacátého století.

 

Výstava Design Through The Ages představuje náhled na design předmětů běžného užití v období dvacátých až šedesátých let, především v Evropě a USA. Celek je sestaven z dílčích instalací, z nichž každá je unikátní.

 

Příkladem je původní set skříňky z padesátých let opláštěné tyrkysově modrými skleněnými dlaždicemi a dvěma lampami motivovanými prstenci Saturnu. Zástupcem z dětského světa je pak původní šlapací dětské autíčko vyrobené v USA v době ek. deprese počátku třicátých let. K vidění bude i barová sestava z Belgie z r. 1967 od Juliette Belaiti. Z USA bude dále k vidění restaurovaná původní benzinová pumpa z padesátých let, menší elektronika a předměty ve stylu Pink Cadillac. 

 

Jednotlivé instalace budou doplněny koherentními uměleckými díly z naší galerie. 

Výstava podobného formátu bude v ČR k vidění vůbec poprvé.

We cordially invite you to a unique exhibition of Art Deco through Mid Century Modern American and European design.

 

The Design Through The Ages exhibition presents an insight into the design of objects of common use in the 1920s through the 1970s - with an emphasis of American and European design.

 

The expo is composed of partial installations, each of which is unique. An example is the Italian Mid Century Modern Cabinet from the 1950s clad in turquoise blue glass tiles and a pair of torchiers inspired by Saturn's rings ...  A representative into the children's world is an exceedingly rare American National Pedal car made in the United Stated at the time of the Great Depression in the early 1930s .... There will also be a bar set from Belgium from 1967 by Juliette Belaiti ...  A restored original Texaco Petrol Pump from the 1950s and various objects d art including a unique Pink Cadillac Style Cappuccino Machine ... 

 

Individual installations will be complemented by coherent works of art from our gallery.