C.Dobes - výstavy | exhibitions

Důležité výstavy:

Od roku 1990 jsou sochy Cordula Dobes prezentovány na mnoha známých výstavách a různých špičkových galeriích po celé Evropě. K nejvýznamnějším patří exponát její práce v muzeu TATRA v Kopřivnici v Česku (1992), veletrh umění "Kunstmesse" v Salcburku, Rakousko (2004) a ve spolupráci s "Ars in Vita" na "Kunst- und Antiquitätenmesse " v Mnichově, Německo (2014 a 2015).

Projektové a smluvní práce:

 

1991 - Busta zakladatele TATRY Kopřivnice, smluvní práce pro TATRA AG, CZ

2003 - Vytvoření sochy založené na logech skupiny Hoffman. Projektová práce pro společnost Ars in Vita, Mnichov, Německo

2004 - fontána NAUTILUS a pramen KNOSPE. Projektová práce pro společnost Ars in Vita, Bad Reichenhall, Německo

2007 - Tematická plastika VOLARIS pro výstavu "Létání" koncernu Airbus/EADS, Berlín, Německo

2014 – fontána „jaro“ pro řád" Marienschwestern vom Karmel", Aspach, Rakousko. Projektová práce pro Ars in Vita

Important exhibitons:

Since 1990 Cordula Dobes sculptures are presented at many well-known exhibitions and different high-class galleries around Europe. Highlights include the exhibit of her work at the TATRA Museum in Koprivnice, Czechia (1992), the “Kunstmesse” art fair in Salzburg, Austria (2004), and a booth in cooperation with “Ars in Vita” at the “Kunst- und Antiquitätenmesse” art fair at Postpalast in Munich, Germany (2014 and 2015).

Project and contract work:

1991 – Bust of the TATRA Founder, contract work for TATRA AG, CZ

2003 – Creation of a sculpture based on the logo of the Hoffman Group. Project work for Ars in Vita, Munich, Germany

2004 – Fountain NAUTILUS and spring KNOSPE. Project work for Ars in Vita, Bad Reichenhall, Germany

2007 – Thematic sculpture VOLARIS for the exibition “Flight”. Airbus/EADS, Berlin, Germany

2014 – Spring for the Order of the “Marienschwestern vom Karmel”, Aspach, Austria. Project work for Ars in Vita