top of page

Petra Vlachynská

Petra Vlachynská je sochařka s komplexním spektrem témat. Její práce zahrnuje figurální i abstraktní sochařskou tvorbu, videoart, grafiky i umění do veřejného prostoru a architektury. Figura či fragmenty lidského těla představují výrazové prostředky pro ztvárnění psychických obsahů a subtilních stavů lidské mysli. V komorních fragmentech i abstraktních reliéfech využívá jedinečných vlastností technologie lití bronzu na ztracený vosk a experimentálně je dále rozšiřuje.

Průběžně se věnuje zakázkové i volné tvorbě do veřejného prostoru a architektury. Považuje za klíčové porozumět danému kontextu, prostorovým souvislostem, symbolické rovině i skrytým významům místa. Dílo dobře integrované do kontextu má potenciál obsahové vrstvy rozvinout a posílit, esteticky i funkčně místo obohatit.

Ve své doktorské práci, na které pracovala pod vedením doc. ing. arch. Ireny Fialové na katedře urbanismu fakulty architektury ČVUT, se zabývala uměleckými díly v Praze po roce 1989 a jejich vztahu k urbánnímu kontextu města. Společně s doc. Janem Stolínem vede na pozici odborné asistentky na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci výtvarný ateliér zaměřený na nová média, site specific art a tvorbu ve veřejném prostoru. Žije a pracuje v Praze.


Vzdělání: 2014–2021 Fakulta architektury ČVUT v Praze (Ph.D.) // 2003–2009 Ateliér sochařství, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (MgA.), prof. Kurt Gebauer // 2000–2006 Fakulta architektury ČVUT v Praze (Bc.)

Stáže: 2007-2008 Ateliér figurálního sochařství a medaile, Akademie výtvarného umění, Praha, prof. Jan Hendrych a akad. soch. Milady Othová // 2003-2004 Škola architektury Val de Seine, Paříž, Stáž Erasmus

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page