top of page

Barbora Maštrlová

Barbora Maštrlová (*1985) je výrazná autorka nastupující generace. Sama sebe označuje za „konceptuální sochařku se smyslem pro humor“.

Dominantním médiem Barbory Maštrlové je socha a objekt, jelikož ze své podstaty hmatatelně obsahuje fyzično a čas, tedy ústřední témata autorčiny tvorby. Umělkyně vnímá sochu jako hru na nesmrtelnost a patos, spolu s možností vyjádřit se k základní problematice lidství. Tento patos ovšem nezbavuje komiky, resp. sebeironie. Komično jí umožňuje nadhled a obecně činí její dílo komplexním. Kombinuje poučenou a precizní sochařkou formu s širokou škálou výrazových prostředků, nicméně přesahuje i do jiných médií. Volné nakládání s formálními zdroji výtvarného jazyka osvobozuje tuto autorku od jednoduchého zařazení. Široký záběr její tvorby umožňuje divákovi vhled do tabuizovaných a obtížně uchopitelných oblastí života.

Vzdělání

2004-2010 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Sochařství 1, prof. Kurt Gebauer

2000-2004 – Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice v Podkrkonoší, obor kamenosochařství

Stáže

2009 – Stáž École superieure des beaux-arts de Marseille, ateliér Sculpture et matière prof. François Mezzapelle

2006/2007 – Stáž Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Figurálního sochařství, prof. Jan Hendrych

Výstavy v rámci Knupp gallery

2019 - "Playground" - ve spolupráci s malířkou Elenou Steiner

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page