top of page

Alexander Archipenko

Alexander Archipenko (1887 - 1964, UA, USA) - bronzová plastika Kráčející voják, cca 60 cm, bronz z období 1930-1950

Alexander Archipenko byl ukrajinsko-americký sochař a grafik, představitel avantgardy, často řazen ke kubismu. Studoval v Kyjevě, dále v Moskvě, načež v r. 1909 odjel do Paříže. Tam byl inspirován Picassovou tvorbou a začínajícím kubismem. Založil několik svých uměleckých škol, ale ve dvacátých letech musel ze strachu z fašismu odjet do USA, kde se usadil a v r. 1928 se stal občanem USA. Tam pak založil další tři umělecké školy. 

Jako jeden z prvních sochařů zakomponoval do svých plastik plexisklo a snad jako první začal tvořit sculpto-peintures = hybrid mezi obrazem a plastikou. 

Výstavy v Knupp gallery

bottom of page