bronzová plastika "Tanečník" | bronze sculpture "Dancer"