Adéla Lustigová

   Adéla Lustigová se narodila v r. 1989 v Krnově. V dnešní době žije a pracuje v Praze a v Londýně. Ve velkoformátových malbách krajin AL se zážitky volně prolínají s představami. Obrazy opuštěných hal, zmrzlých lesů a divokých vlků zobrazují hluboce znepokojující vizi krajiny, ve které žijeme. Lustigová nechává malbu plynout, tak jako vzpomínky, které se dnes zdají nejasné. Rozplývající se shluky skvrn, vrstvy barev, která je na některých místech vymytá a znovu přemalovávaná evokují mizení a dramatický rozpad. Plátna zachycují atmosféru prchavého momentu i vzpomínky samotné, organický svět přírody vstupující do pravidelnosti architektury, napětí mezi divokým zvířetem a industriálním prostředím. Motivy přírody a světa zvířat se zdají být na jednu stranu kontrastní k industriálnímu prostředí. Lustigová však zároveň právě tento environment využívá jako nejbližšího spojence pro vytvoření průchodu její krajinou. Obrazy siluet psů, zahaleného slunečního světla a padajícího deště evokují atmosféru intenzivního klidu. V rozlehlých prostorech prázdných stadionů, bazénů a vodních nádrží slyšíme pronikavou ozvěnu zvuků. Malby jsou inspirované zážitky z opuštěných okrajů měst, nevědomí či snu. Lustigová svou tvorbu vnímá jako neustále probíhající proces hledání a potřebu zachycení jasného pocitu v celé jeho nejasnosti.

   Adéla Lustigová was born in 1989 in Krnov (CZ). Today she lives and works in both Prague and London. The large-scale paintings of her idiosyncratic landscapes reflect a deeply personal experience from both real and imaginary places. The enigmatic images of abandoned halls, frozen forests and wild wolves, capture a deeply unsettling vision of the landscape we live in. Lustigová lets the painting float, just like our memories which are constantly changing and receding. The canvases are covered with the agglomeration of stains that dissolve and with the layers of paint washed out at some places and repainted again in others. All to evoke the sense of fading and dramatic disintegration. The paintings are inspired by the abandoned edges of the cities and the organic world of nature, entering into the regularity of architecture. Lustigová is capturing the sense of unease between the wild animal and the industrial environment, as well as the moments when those worlds meet and open to each other. The images of the dog silhouettes and falling rain evoke an atmosphere of intense stillness. In the vast spaces of empty stadiums, swimming pools and water reservoirs, we hear a piercing echo. AL sees her work as a constant process of searching and compulsion to capture a clear feeling in all its ambiguity.

Vzdělání

2011 – 2017 – Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství III|škola Michaela Rittsteina)

2014 – 2015 –  Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU, Katedra fotografie)

2014 – Middlesex University, Erasmus program

2008 – 2011 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studijní program: Specializace  v pedagogice, obor VZ – VV (Bc.)  

Education

2014 – 2015 – Film and TV faculty of the Academy of Musical Arts in Prague

2014 - Middlesex University, Erasmus program

2008 - 2011 - Charles University, Faculty of Education