Posts Tagged ‘igor piacka obraz rozbeh’

IGOR PIAČKA (*1962) – obrazy / paintings

wp igor piačka obraz smyslnost, 120x100 cm, v galerii českého současného umění, praha