Ruská pravoslavná ikona, Russian orthodox icon, русская православный икона

Ruska pravoslavna ikona, 32x28 cm, 1Q 19st

Ruska ikona, 32x28 cm, 1Q 19st detail

Ruska ikona, 32x28 cm, 1Q 19st detail 2

Ruska ikona, 32x28 cm, 1Q 19st detail 3

Ruska ikona, russian icon, 32x28 cm, 1Q 19st detail 4

Ruska ikona, 32x28 cm, 1Q 19st detail 5

Ruská ikona z první poloviny 19. století, zpracováním reziduum tradice 18. st., na obraze je Nikolaj Divotvůrce a v rozích Sv. Tomáš, Maria a KristusPravděpodobné místo vzniku: Ukrajina (souzeno podle květin a dekorace), neodpovídá klasickým školám. Rozměry: 32 x 28 cm. Sestává z dvou částí: dřevěná deska s malbou + stříbrná zlacená přední částdřevěnou část je třeba restaurovat – čištění malby (není uvolněná), retuš Russian icon from the first half of 19th century, style of work belongs to a residual tradition of 18th cent., on the picture is Nikolaj Thaumaturge, corners: St. Thomas, Maria, ChristProbable place of creation: Russia / Ukraine. Measures: 32 x 28 cm. The icon consists of two parts: wooden painted board + silver front with goldingit is required to renovate the wooden part – paint cleaning, retouch
русская икона, первая половина 19-век, вместо того: Россия / Украинаизмерение: 32 x 28 cm  

Comments are closed.