RUDOLF DZURKO – Zpět ke kořenům výstava / Back To The Roots exhibition

wp Rudolf Dzurko obrazy z výstavy Zpět ke kořenům, galerie Praha Karlín, 2015, Švábky 52
Zveme Vás tímto na autorskou vernisáž výtvarníka RUDOLFA DZURKY (1941 – 2013), nazvanou Let us invite you for a solo exhibition opening of RUDOLF DZURKO (1941 – 2013), named
Zpět ke kořenům Back To The Roots
dne 20.5.15 od 18 hod on May 20, 2015 at 6 PM
výstava do 30.6.15 exhibition until June 30
úvodní slovo: Fedor Gál introduction speech: Fedor Gál
hudba: Vladimír Merta & Jiří Bláhovec music: Vladimír Merta & Jiří Bláhovec
Tato výstava symbolicky pojme dílo tohoto unikátního výtvarníka, který barevnými střípky mnoho let zachytával vzpomínky a zkušenosti z příběhu svého rovněž barevného života. V rámci možností instalace připravíme divákům kolekci cca 30 – 40 obrazů ze skleněné drti, a několika plastik. Výstava potrvá do konce června 2015. This exhibition is symbolically going to show the whole creation of this unique artist. By using colored crushed glass he displayed the story, experiences and remembrances of his colorful life into specific glass paintings. As the gallery space lets us, we are going to display appx 30 – 40 artworks + several sculptures. Exhibition will last until end of June 2015.
místo konání: Švábky 52, Praha 8, 180 00 location: Švábky 52, Prague 8, 180 00
Rudolf Dzurko obraz Pojď se mnou po mé cestě (64x103) 2001 skleněnou drtí na skle, pozvánka na vernisáž výstavy Zpět ke kořenům 2015

Comments are closed.