LUBOŠ VETENGL (atelier Jiří Lindovský)

 

Luboš Vetengl - malíř, ateliér Lindovský, absolvent avu, v galerii Alex Art Gallery Praha MgA. Luboš Vetengl 
 11. 3. 1988 v Rokycanech  
Luboš Vetengl je kreslíř, malíř a grafik, který se zabývá především tématem smrti a pohřbívání. Jeho hřbitovy jsou posmrtnými městy. Ta jsou plná světla, meditace a ticha, které k těmto místům patří. Zároveň zde můžeme vnímat pocity šeré samoty, ale i velkého nadhledu. Je zde úzká souvislost se světem nás živých. Ať už urbanistickým řešením samotných hřbitovů, tak podobností s dělením společnosti podle víry, třídního postavení nebo samotným dějem odehrávajícím se na hřbitově. Obrazy jsou namalovány převážně v černobílé škále, která skvěle doplňuje tichou atmosféru těchto míst. Je fascinován opuštěnou krajinou, architekturou a geometrií, které zpracovává formou experimentální kresby a grafiky, uplatňuje především černobílou nebo monochromní škálu. Vystavuje od roku 2005 v rámci společných i samostatných výstav v České republice a zahraničí, zúčastnil sepřehlídky Grafika roku v Clam-Gallasově paláci v Praze (2009) a VII., VIII. a. IX. Mezinárodního bienále kresby Plzeň. english version is being prepared
Vzdělání  
2004 – 2008 Střední soukromá uměleckoprůmyslová škola Zámeček s.r.o. v Plzni, obor užitá malba.2008 Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér Grafika 1 prof. Ak. mal. Jiřího Lindovského.2011 – 2012 Stáž v atelieru malby prof. Zdeňka Berana.

2014 – absolutorium na Akademii výtvarných umění v v Praze, ateliér Grafika 1 prof. Ak. mal. Jiřího Lindovského.

 
Výstavy  
2011 – společná výstava Plzeňská pěna 2 v Galerii města Plzně, uveden v katalogu2012 – výstava ateliéru prof. Lindovského v galerii Koridor, fakulta umění Ostravské univerzity2012 – ateliérová výstava v GAVU  v Praze

2012 – společná výstava v Městské knihovně Opatov

2012 – společná výstava Hommage á Wittlich v Uměleckoprůmyslovém muzeum v Praze

2012 – společná výstava ateliéru prof. Z. Berana v museu středního Pootaví Strakonice

2013 – společná výstava „Mladá grafika“ v galerii FSV UK Hollar v Praze, uveden v 9. č. čtrnáctideníku současného umění Atelier

2013 – společná výstava „Delirium now“ ve floating gallery Aviod v Praze

2013 – společná výstava v muzeu českého krasu v Berouně

2013 – samostatná výstava „Hrobníkův sen“ v galerii Vyšehrad v Praze

2014 – společná výstava Diplomanti AVU v NG Veletržní palác v Praze

 
Výstavy v zahraničí  
2010 – společná výstava grafik v Leipzig v Německu2011 – společná výstava Project 8 v Kodani v Dánsku2011 – výstava kreseb Bienále v centru Bavaria Bohemia v Schönsee

2011 –  výstava kreseb Bienále v Galerii Slovenskej výtvarnej únie v Bratislava Slovensko

2012 – společná výstava v MMB v Bratislvě Dotyky VŠVU Bratislava, AVU Praha

2012 – společná výstava v galerii Kordonhaus v Chamu v Německu¨

2013 – společná výstava „Skant/pfadfinder“ v Chemnitzu v Německu

2013 – společná výstava Bienále kresby Plzeň v galerii Szombathely v Maďrsku

 
Symposia, soutěže a realizace  
2009 – Symposium litografie v Leipzig v Německu2009 – vybrán a vystaven v soutěži Grafika roku v Praze2010 – vybrán a vystaven v soutěži Grafika roku v Praze

2010 – vybrán, vystaven a uveden v katalogu VII. Bienále kresby Plzeň

2012 – Realizace knihy Davida Cajthamla Lesní kresby

2012 – Realizace grafického alba Hommage á Wittlich

2012 – vybrán a vystaven na VIII. Bienále kresby Plzeň

2014 – vybrán, vystaven a uveden v katalogu na IX. Bienále kresby Plzeň

 
Ceny a zastoupení ve sbírkách  
2010 – cena studentů Západočeské Univerzity umění a designu, Bienále kresby Plzeň2014 – cena Českých center, Bienále kresby PlzeňZastoupen v Artotéce města Plzně a v soukromích sbírkách.