ZDENĚK GÖTZ (atelier Arnošt Paderlík)

Zdeněk Gotz malíř portrét, pražská galerie českého umění, Alex Art Gallery ZDENĚK GÖTZ
Narozen 25.2.1955 v Ústí nad Labem. Born 25.2.1955 in Ústí nad Labem, Czech Republic
   V letech 1974 – 1975 studoval na fakultě architektury ČVUT v Praze. Vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru monumentální malby prof. Arnošta Paderlíka v letech 1975 – 1981. Již rok po absolutoriu zastupoval Českou republiku na Podzimním Salonu v Paříži. V r. 1988 získal cenu Svazu výtvarných umělců a v r. 1993 obdržel Cenu Masarykovy akademie umění za samostatnou výstavu v Obecním domě v Praze.    He studied at the Faculty of Architecture of ČVUT in Prague / 1974 – 75 / and at the Academy of Fine Arts in Prague / 1975 – 81 / under Prof. Arnošt Paderlík. He represented Czech republic on The Autumn Salon in Paris as early as one year after his finishing studies at The Academy. He obtained the Prize of Union of Czech Artists in 1988 and the Prize of Masaryk´s University of Art in 1993 for his solo exhibition in The Municipal House in Prague. Author is represented in private collections in Germany, USA, Great Britain, Schwitzerland, Hong Kong and so on.   Also Master´s close relation to the music – being musician himself – takes shape on many of his canvases. Through these you feel the power and depth of sound, which radiates from every brushstroke. Götz is included in European art collections and Czech National Gallery.
ÚČAST NA VÝSTAVÁCH

PARTICIPATION ON EXHIBITIONS

 • 1980   Praha, Karolinum – výstava AVU
 • 1981   Praha, Karolinum – výstava AVU
 • 1982   Praha, III. výtvarný salón Mikrofóra
 • 1983   Paříž, Grand Palace – 80. Podzimní salon
 • 1983   Praha, Galerie V. Kramáře – Mladí čeští výtvarníci
 • 1984   Praha, Galerie V. Špály
 • 1984   Praha, Galerie V. Kramáře – Výtvarné umění a hudba
 • 1984   Sofia – Mezinárodní soutěž mladých výtvarníků
 • 1985   Varšava, Dny české kultury v Polsku
 • 1985   Cannes-sur-Mer, Chateau Musee – 17e Festival International de la peinture
 • 1985   Praha, Galerie V. Kramáře – Nová tvorba
 • 1986   Praha, galerie Fronta
 • 1986   Brno, Dům umění – Výzva 1986
 • 1986   Vídeň, výstava Národní galerie v Praze – Současné československé malířství
 • 1986   Košice, 8. mezinárodní bienále malby
 • 1987   Praha, Mánes – Obrazy a sochy pražských členů SČVU
 • 1988   Praha, PKOJF – Salon pražských výtvarných umělců ´88
 • 1988   Berlin, Neue Berliner Galerie, Alten Museum
 • 1988   Erfurt, Galerie am Fishmarkt
 • 1988   Praha, Městská knihovna – Přírůstky Národní galerie
 • 1989   Toronto, Dell Bello Gallery – The Fourth Annual International Exhibition
 • 1989   Praha, Fragnerova galerie – Salon mladých architektů a hostů
 • 1980 Prague, Karolinum – exhibition of students of Academy of Fine Art in Prague
 • 1981 Prague, Karolinum – exhibition of students of Academy of Fine Art in Prague
 • 1982 Prague, III. Art Salon of Mikroforum
 • 1983 Paris, Grand Palace – 80th Autumn Salon
 • 1983 Prague, Gallery of V. Kramář – Young Czech Artists
 • 1984 Prague, Gallery of V. Špála
 • 1984 Prague, Gallery of V. Kramář – Art and music
 • 1984 Sofia – International Competition of Young Artists
 • 1985 Warszawa, Days of Czech Culture in Poland
 • 1985 Cagnes-sur-Mer, Chateau Musee – 17e Festival International de la peinture
 • 1985 Prague, Gallery of V. Kramář – New Creation
 • 1986 Prague, Gallery Fronta
 • 1986 Brno, House of Art
 • 1986 Vienna, Exhibition of National Gallery in Prague – Contemporary Czechoslovak Art
 • 1986 Košice, 8th International Biennale of Painting
 • 1987 Prague, Gallery Mánes – Exhibition of Union of Czech Artists
 • 1988 Prague, Salon ´88
 • 1988 Berlin, Neue Berliner Galerie, Alten Museum
 • 1988 Erfurt, Galerie am Fishmarkt
 • 1988 Prague, The Town Library – Augmentations of National Gallery
 • 1989 Toronto, Del Bello Gallery – The Fourth Annual International Exhibition
 • 1989 Prague, Fragner´s Gallery – Salon of Architects and Guests
 • 2013 Prague, Alex Art Gallery – Opening Party
 • 2014 Prague, Art Prague 2014 –  House of Kafka
 • 2014 Prague, Alex Art Gallery – Vernissage Night 06/2014
 • 2014 Prague, Alex Art Gallery – Vernissage Night 09/2014
REALIZACE V ARCHITEKTUŘE  
 • 1985   Tancovačka / 275 x 366 cm / – RCHMP Hlubočec
 • 1992   Imaginace / 300 x 160 cm / – Club Davle
 • 1993   reprezentativní prostory – hotel Axa, Praha
 • 1995   reprezentativní prostory – hotel Otar, Praha
 • 1996   Ambasáda České republiky v Singapuru
 
OCENĚNÍ

PRIZES

 • 1984   čestné uznání – Mezinárodní soutěž v Sofii
 • 1988   cena Svazu výtvarných umělců
 • 1988   cena Českého fondu výtvarných umělců
 • 1989   I. cena – anonymní soutěž – Lichtenštejnský palác, Praha
 • 1993   cena Masarykovy akademie umění
 • 1988 The Prize of Union of Czechoslovak Artists
 • 1988 The Prize of Czech Fund of Art
 • 1989 1.prize of annonymouse competittion – Lichtenstein Palace in Prague
 • 1993 The Prize of Masaryk´s Academy of Art
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

SOLO EXHIBITIONS

 • 1983   Ústí nad labem, galerie Dílo
 • 1984   Praha, výstavní síň v Karlově ulici
 • 1988   Praha, galerie Fronta
 • 1988   Havířov, galerie Dílo
 • 1989   Ostrava, galerie Dílo
 • 1990   Praha, Galerie bratří Čapků
 • 1992   Deya – Mallorce, Gallery Max
 • 1992   Praha, Obecní dům – galerie Citadela
 • 1992   Edinburgh, Gallery Stepping Stones
 • 1993   Praha, Obecní dům – galerie Citadela
 • 1994   Praha, opatství Emauzy – klášterní kostel
 • 2005   Pardubice, galerie Gong
 • 2011   Opava, galerie U Jakoba
 • 2013 What Need, Alex Art Gallery
 • 2014 Pandora Box, Alex Art Gallery
 • 1983 Ústí nad Labem, Gallery Dílo
 • 1984 Prague, Gallery in Karlova street
 • 1988 Prague, Gallery Fronta
 • 1988 Havířov, Gallery Dílo
 • 1990 Prague, Gallery of brothers Čapek
 • 1992 Deya – Mallorca, Gallery Max
 • 1992 Prague, The Municipal House – Gallery Citadela
 • 1992 Edinburgh, Gallery Stepping Stones
 • 1993 Prague, The Municipal House – Gallery Citadela
 • 1994 Prague, Emauzy Abbey – cloistral church
 • 2005 Pardubice, Gallery Gong
 • 2011 Opava, Gallery U Jakoba
 • 2013 Prague, Villa of Götz – What need?
 • 2014 Prague,Alex Art Gallery – Pandora´s Box
ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

WORKS IN COLLECTIONS

 • Národní galerie v Praze
 • Alšova Jihočeská galerie na Hluboké
 • Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích
 • Ministerstvo kultury ČR
 • Český fond výtvarných umění
 • Okresní galerie výtvarného umění v Mostě
 • Památník Terezín
 • Toronto, Dell Bello Gallery
 • Autor je zastoupen v galeriích a soukromých sbírkách v SRN, USA, Velké Británii, Švýcarsku, Hongkongu atd.
 • National Gallery in Prague
 • Aleš´s South Czech Gallery on Hluboká
 • The North Czech Gallery of Art in Litoměřice
 • Minisrtry of Culture of Czech republic
 • Czech Funf of Art
 • District Gallery of Art in Most
 • Monument Terezín
 • Toronto, Del Bello Gallery