Henrik Rail – olej na papíře

17.11.13

Rail Henrik - olej papir, 1903, 47,5x63

Rail Henrik - olej papir, 1903, 47,5x63 zaskleno, detail

Rail Henrik - olej papir, 1903, 47,5x63 zaskleno, sign

Henrik Rail – olej na papíře, 47 x 63 cm, zaskleno, 1903

Comments are closed.