LUKÁŠ HAVRDA

lukas havrda - expo, obraz akryl a olej na platne, 105x145 cm, knupp gallery prague los angeles

OBRAZY

PAINTINGS

  Narozen / Born in 1987 
Malíř Lukáš Havrda (*1987) vystudoval SUPŠ v Praze na Žižkově. Přestože toho času žije, tvoří i pracuje v Praze, je na místě zmínit, že pochází z podkrkonošského města Semily. Tato skutečnost může divákům pomoci objasnit některé inspirační zdroje a momenty v Lukášově tvorbě. Stojí za připomenutí betonová estetika blízkého pohraničního opevnění, nebo stavby architektonického brutalismu, které v 70. a 80. letech minulého století projektovali architekti libereckého studia SIAL. Z vyjmenovaných vlivů je zřejmé autorovo zaujetí v obrazových monumentálních formách a jisté syrovosti, nebo hrubosti povrchu, kterou autor ve svých obrazech dociluje využitím malířské technologie asfaltu. Jistotu, se kterou řeší velkorysé formy svých obrazů, lze přičíst jeho profesi scénického výtvarníka v České televizi. Architektura však není zdaleka výhradním tématem, Lukáš je malířem čerpajícím především z vlastních prožitků, dojmů, vzpomínek i představ.