KONSTANTIN DMITRIJEVIC FLAVICKY – Princess Tarakanova in the Peter and Paul fortress at the time of a flood

Konstantin Dmitrijevic Flavicky - Princezna Tarakanova Konstantin Dmitrijevic Flavicky - Princezna Tarakanova za dob záplav v Petropavlovské pevnosti, olej na plátně na kartonu
Flavicky Konstantin Dmitrijevic - Princezna Tarakanova za dob záplav v Petropavlovské pevnosti, 70,6x53,5 cm, obličeje

Flavicky Konstantin Dmitrijevic - Princezna Tarakanova za dob záplav v Petropavlovské pevnosti, 70,6x53,5 cm

Konstantin Dmitrijevic Flavicky - Knezna Tarakanova v Petropavlovske pevnosti za casu zaplav, olej na platne a desce, 70,6x53,5 cm, Duchess Tarakanova in Petropavlovsk fortress in times of a flooding

Konstantin Dmitrijevic 

FLAVICKY

(1830 – 1866) 

Duchess Tarakanova in the Peter and Paul fortress at the time of a flood

EN: We exclusively offer a painting done by Konstantin Dmitrijevic Flavicky – Duchess Tarakanova in the Peter and Paul fortress at the time of a flood. It is the original oil painting sized 70,6 x 53,5 cm or 27,8 x 21,1 inches. The painting was refurbished and the original canvas was stretched on a wooden board. The artworks has been in the family of a current owner since 1917. For any closer information please email me on ales@knuppgallery.com or call +420 731 152 095. To read more about Duchess Tarakanova click HERE
CZ: Exkluzívně nabízíme k prodeji olejomalbu od Konstantina Dmitrijeviče Flavického – Kněžna Tarakanova za dob záplav v Petropavlovské pevnosti. Jde o původní olejomalbu na plátně o rozměrech 70,6 x 53,5 cm. Tento obraz byl zrestaurován a původní plátno bylo nataženo na dřevěnou desku. V rodině současného majitele se nachází cca od roku 1917. Pro bližší informace mě prosím kontaktujte na email ales@knuppgallery.com nebo volejte +420 731 152 095. Pro více informací o kněžně Tarakanové klikněte ZDE
RU: Эксклюзивное предложение продать картину маслом Константина Дмитриевича Флавицково – Княжна Тараканова во времянаводнения в Петропавловской крепости. Это оригинальная картина маслом на холсте, размером 70,6 х 53,5 см. Это произведение было восстановлено, и оригинальное полотно натянуто на деревянной доске. В семье нынешнего владельца находится примерно с 1917 г. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте или по телефону

Comments are closed.