JIRKA HOUSKA – výstava Stezkami záhadných zvířat / Exhibition On the path of mysterious animals

kompletní kolekci obrazů z výstavy najdete ZDE complete collection of the exhibition paintings is HERE

Zveme Vás na autorskou vernisáž našeho portfolio výtvarníka JIRKY HOUSKY. Autor touto výstavou rovněž pokřtí jím ilustrovanou kryptozoologickou knihu Stezkami záhadných zvířat (nakl. motto). Let us invite you for a solo exhibition opening of our portfolio artist JIRKA HOUSKA. This exhibition will also be a book launch of by him illustrated cryptozoological book called On the path of mysterious animals.
Stezkami záhadných zvířat On the path of mysterious animals
22.10.15 od 19 hod Oct 22, 2015 at 7 PM
3.11.15 od 18:30 komentovaná prohlídka s Jirkou Houskou 3.11.15 at 18:30 commented exhibition tour with Jirka Houska
5.11.15 od 18:30 Beseda s Jaroslavem Marešem 5.11.15 at 18:30 talk show with Jaroslav Mareš
9.11.15 od 16:00 Přednáška pro universitu třetího věku 9.11.15 at 16:00 talk for the University of the third age
výstava do 9.11.15 exhibition until Nov 11
úvodní: Jirka Houska & Jaroslav Mareš introduction: Jirka Houska & Jaroslav Mareš
Jirka Houska, mistr klasické především figurální malby touto vernisáží uvede nový cyklus maleb – tentokrát ze světa kryptozoologie. Výsadou těchto obrazů je fakt, že jsou součástí / ilustrací nové knihy na dané téma (Stezkami záhadných zvířat), od spisovatele Jaroslava Mareše, publikované nakladatelstvím motto. Jirka Houska, master of the classic painting, preferably figural is going to introduce new cycle of his paintings – this time from the world of cryptozoology. The special point of all these works is that they are the main illustration of a book On the path of mysterious animals, written by Jaroslav Mareš, published by motto.
místo konání: Švábky 52, Praha 8, 180 00 location: Švábky 52, Prague 8, 180 00
ODKAZ NA KNIHU ZDE CLICK HERE TO SEE THE LINK TO THE BOOK
Kryptozoologická skupina na Facebooku Cryptozoological group on Facebook
Jirka Houska - kryptozoologický obraz olejem na plátně Emelantuka 65x90 cm v galerii českého současného umění Praha Karlín, Alex Art Gallery
Stezkami záhadných zvířat Jaroslav Mareš Jirka Houska Kryptozoologie

Comments are closed.