JIRKA HOUSKA – portréty / portraits

V tomto odkazu se detailně věnujeme portrétům od našeho portfolio malíře – JIRKY HOUSKY This link gives a particular attention to portrait paintings from our portfolio artist – JIRKA HOUSKA
Slovo autora: V dnešní době není nutné, aby portrétovaný seděl dlouhé hodiny a dny modelem, předlohové fotografie nahrazují skicu. Během jejich zhotovování už tedy dochází k formování kompozice výsledného obrazu. Proto je důležité, aby byl malíř i autorem použitých fotografií, pokud je to jen trochu možné. Několikrát se tedy už stalo, že byl malíř původně představen jako fotograf, aby byla výsledná malba překvapením. Pořizování předlohových fotografií je navíc často jedinou příležitostí, kdy se může malíř se svým modelem setkat, což je velmi podstatné. Při vyjádření podoby je totiž ideální  znát i hlas portrétovaného, jeho řeč těla, mimiku a zásadní povahové rysy. Pro autora je typické, že se snaží zobrazit nejen holou fyzickou podobu, ale hledá zachycení celé osobnosti člověka. Samotná malba pak trvá včetně přípravy plátna a schnutí okolo tří měsíců, ale v případě více-figurových kompozic až půl roku.  Artist´s introduction: Nowadays it is not necessary to keep the portraited person at one place for hours or even days – the general sketch was replaced by pictures. The general painting composition starts to form itself during taking the original pictures. That´s why it is important to the artist to be the photographer too. Sometimes it happens that the photographed person thought the final product was going to be a picture and she was surprised to see an oil on canvas – picture was only the original document. Taking the initial pictures is sometimes the only opportunity for the artist to meet the portraited person – and that is very important. The painter must know the person´s mimic, body language, character traits etc. – because he is not painting only the face, he has to express his / her personality too. The painting as itself takes 3 – 6 months, depending on amount of people portraited and size of the canvas.
Níže uvádíme příklady již zhotovených portrétů. Velikostně se může jednat o formáty 70 x 50 až 150 x 200 cm You can see examples of already finished portraits. Sizes are various, from 70 x 50 to 150 x 200 cm, respective 27 x 20 to 60 x 80 inches
Jirka Houska - Rozhovor tatínka se synem, portrait oil painting, 80-60 cm, european fine art gallery, oil painting portrait, portrét na zakázku, portrét olejem na plátně, umělecký portrét Rozhovor táty se synem, olej na plátně / The talk between father and son, oil on canvas – 80 x 60 cm
Jirka Houska - portrét pivovarského sládka, olej na plátně, detail, akademická malba portrétů na zakázku,
Jirka Houska - profesionální akademický portrét Pan sládek, olejem na plátně pan pivovarský sládek, olej na plátně / brewer, oil on canvas
Jirka Houska - Celofigurový portrét, obraz olejem na plátně, portrét na zakázku, portrét na individuální přání zákazníka celofigurální portrét olejem na plátně / whole body portrait via oil on canvas
detail Celofigurového portrétu na zakázku od akademického malíře Jirky Housky, Praha
profesionální portrét pana děkana, olejem na plátně, s plastikou v pozadí rektor První lékařské fakulty University Karlovy
Jirka Houska - portrét pana profesora Zdeňka Berana - AVU,105x145 cm portrét profesora Zdeňka Berana (AVU) / professor Zdeněk Beran´s portrait (Academy of fine arts, Prague)
Jirka Houska - Martin Fryč s foťáčkem, portrét olejem na plátně, v galerii českého současného umění Praha portrét Martina Fryče
Poloportrét se zeleným pozadím 50x48 cm, rok 2014 poloportrét se zeleným pozadím / half-portrait with a green background – 50 x 48 cm
Jirka Houska - Polský patriot, portrét v životní velikosti olejem na plátně polský patriot / polish patriot
Jirka Houska - Profilový portrét, 55x55cm profilový portrét / profile portrait

Comments are closed.