ELENA STEINER – obrazy | paintings

elena steiner painting Nummer_67, acrylic on canvas, gallery of conemporary fine arts, prague
 

VYBRANÉ OBRAZY

SELECTED WORKS

   
  narozena | born in: 1975 (Sušice, CZ)
Autorka studovala Akademii výtvarných umění ve Vídni (at. Prof. Johanna Kandl). V současnosti ve Vídni žije a pracuje.

Cyklus Metamorfózy

Ve své aktuální tvorbě ztvárňuje česko-rakouská umělkyně Elena Steiner proces proměny lidských bytostí v porcelánové figury.

Technikou lazurování na plátně vznikají hybridní postavy artificiálního charakteru. Živá nedokonalá pokožka se všemi jejími póry a záhyby se mění na lesklý, dokonalý porcelánový povrch. Protagonisté působí zranitelným, intimním, zároveň však  chladným a strnulým dojmem. Vyjádření tohoto rozporu je pro její práci stěžejní.

Proces transformace se stává v jejím díle metaforou pro tenkou hranici mezi sebeurčením a přejímáním rolí daných současnou společností.

Elena studied the Academy of applied arts in Vienna (prof. Johanna Kandl), where she currently lives and works. 

Metamorphosis series

In her current work, the Czech-Austrian artist Elena Steiner externalizes a process of human being changes into porcelain figures. By a scintillation technique, hybrid artificial looking characters originate on canvas.

Alive and imperfect skin with all its pores and curves changes into a shiny, perfect porcelain surface. The protagonists make an impression of vulnerability, intimacy, but still cold and rigid. Expression of such a contradiction is crucial to her work.

The transformation process in her creation becomes a metaphor for a thin border between a self-determination and taking roles set by current society.