Zoubek Olbram

OLBRAM ZOUBEK – reliéfy cínové a cementové | tin and cement reliefs

cínové zlacené reliéfy olbrama zoubka na prodej - ke koupi - v pražské galerii české současné plastiky. Olbram Zoubek cínový reliéf Podzim, série čtvero ročních období

OLBRAM ZOUBEK – bronzové plastiky | bronze sculptures

wp Olbram Zoubek bronzové plastiky na prodej v pražské galerii českého umění - Karlín, knupp gallery

OLBRAM ZOUBEK – cínové a cementové plastiky / tin and cement sculptures

wpOlbram Zoubek - cementová plastika Hlava břehu, 60 cm, na prodej v pražské galerii českého současného umění

OLBRAM ZOUBEK – reliéfní slepotisky | hand paper prints

wp olbram zoubek reliéfní papírové slepotisky na prodej v pražské galerii českého současného umění, grafika českých žijících a nežijících autorů