Rubeška Václav

VÁCLAV RUBEŠKA – bronzová a ocelová tepaná plastika | bronze and steel hammered sculpture

wp václav rubeška kovová tepaná plastika běžící kůn, hammered iron sculpture running horse, knupp gallery prague, kontrast