pražské sídlo galerie | Prague office – Revoluční 17, PO – PÁ 10-19, SO – NE 11-18

ales@knuppgallery.com     .     +420 731 152 095     .     facebook.com/knupp.gallery.prague
   Vítejte na stránkách galerie zaměřené na českou současnou tvorbu – malba, socha, grafika & sklo. Cílem našeho snažení je presentovat česká umělecká jména skrze jejich tvorbu. Jedná se o věkově rozmanitou strukturu malířů, sochařů a sklářů. Pointa galerie spočívá především v nabídce děl aktivně tvořících autorů.

   Welcome to the website of a gallery primarily based on Czech contemporary fine arts – paintings, sculptures, graphics & glass. Our main focus is a presentation of Czech living artists.  

   Určitým poselstvím je podpora současného českého umění a jeho šíření do soukromých sbírek v tuzemsku i zahraničí. Osobní znalost autorů a věnování pozornosti jejich tvorbě posunuje celou ideu z hlediska presentace o krok napřed. Pro nás je profilové nabídnout všechna uvedená díla na určité neanonymní bázi a na jisté úrovni komunikace, diskuse.  

   A particular message of this project is to support Czech contemporary art and spreading it out to private collections both – in Czech Republic and abroad. Our personal knowledge of all artists and concentration on their production moves the idea one step further. It is crucial for us to offer all presented artworks on a specific non anonymous basis and an adequate level of communication with the art collectors. The very important factor we concentrate on is a high quality of selected artworks.

   Jsme galerie, která reinvestuje svůj zisk do výstav a prezentace současných výtvarníků. Pojem marže je v našem pojetí relativní podíl na prodejní ceně díla nutný k tomu, aby galerie mohla fungovat finančně nezávisle. Vydělané peněžní prostředky jsou efektivně využity k vytváření galerie jakožto kulturní instituce, jejímž cílem je budovat oázu kvalitního českého umění v esteticky vyprahlé poušti současného životního stylu. Fungujeme na základě individuálního přístupu k zákazníkovi. Naše cena díla je funkcí mnoha dílčích parametrů. Výsledkem musí vždy být optimální kompromis a spokojenost obou stran obchodu ve formě uzavřeného fair trade. 

   We are gallery which reinvests all it´s profit in a portfolio of living artists presentation. A term profit margin in our cultural institution is defined as a relative contribution necessary to keep the gallery financially independent. We do not stand on any monetary benefits from the third parties. All profit from the sold art is effectively expended in this high quality art oasis. We work on a strict individual approach to every customer. 

   Our final price of each item is a function of partial parameters – from the artist as himself through the age of the artwork, used material, finally to the size or a relative cultural value determination. Result of all mentioned above must be an optimal compromise and satisfaction of both trade sides in the form of completed fair trade

Aleš Knupp gallery Prague Los Angeles, galerie českého současného umění, Contemporary fine arts gallery

galerista Aleš Knupp a malíř Tomáš Spevák na vernisáži Still on the way v knupp gallery Prague

   Snažíme se vytvořit ne-despotické prostřední moderní galerie, která je založena na otevřené diskusi ve vztahu galerie – sběratel & galerie – výtvarník. Rovněž přijímáme obrazy a plastiky do komisního prodeje.     We aim to create a non despotic environment of a modern gallery which is open to a reasonable discussion in the relationship between the gallery – art collector & gallery – artist. We also accept paintings and sculptures to a comission sale.